Privacyverklaring

Surfen op websites – gebruik van app’s - cookies

We onderscheiden functionele en niet-functionele cookies. Als je verder surft op onze website aanvaard je de functionele cookies. Deze zijn erop gericht om de websites goed te doen functioneren. We vragen jouw toestemming om niet-functionele cookies te gebruiken. Je kan jouw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat deze intrekking een gevolg heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking. Hiermee volgen wij en derden jouw surfgedrag op onze websites. Zo kunnen we zien wanneer je ons bezoekt, hoe lang je blijft, waarnaar je kijkt, wat je aanklikt, en ook via welke reclame je bij ons terecht kwam, ook zullen we soortgelijke technologische evoluties inzetten om nog beter te begrijpen wat jou interesseert. Dit doen we om onze emails persoonlijker te maken als we jou reeds kennen, ook om jou beter te kunnen helpen aan het product dat jou boeit, en om jou onze publiciteit te tonen op andere websites van derden die jou kunnen aanspreken. Via jouw IP adres kunnen we je makkelijk herkennen als je in het verleden reeds met ons contact zocht.

Naast eigen cookies, gebruiken wij cookies van bedrijven als Youtube, Google, Facebook, en andere affiliate partners. Sommige cookies dienen om partners te belonen voor hun inspanningen om jou tot bij ons te brengen, andere dienen om aan remarketing te kunnen doen: dit is jouw reclame laten zien op andere websites, terwijl je onze website reeds verliet.

Je kan cookies altijd zelf verwijderen, in jouw browsers. Dit staat hier uitgelegd:

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Edge
  • Safari (iOS)
  • Safari (macOS)

De cookies worden opgeslagen voor een periode van 365 dagen.

De verzamelde data wordt verwerkt door onze marketingleveranciers.

Je hebt allen tijde het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).   

Je kan deze rechten uitoefenen, door te mailen naar info@kleinstrand.be.

De verantwoordelijke is Klein Strand met haar zetel te Varsenareweg 29 - 8490 Jabbeke. Je kan ons steeds bereiken op info@kleinstrand.be.

Nieuwsbrieven – emails – Commerciële gesprekken

Als je van ons nieuwbrieven of mails ontvangt, is dit om je op de hoogte te brengen van de projecten waarvoor je informatie gevraagd hebt of voor soortgelijke producten. Je gaf ons hiervoor jouw toestemming door zelf aan te vinken dat je graag de nieuwsbrief wou ontvangen en graag promoties ontvangt via email. Uiteraard kan je op gelijk welk moment uitschrijven, onderaan elke mail. Je hebt dus steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Dit kan door je uit te schrijven op de mail, of door ons te mailen op info@kleinstrand.be. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Jouw naam, mailadres, taal en postcode zijn uiteraard onontbeerlijke persoonlijke gegevens om te verzamelen. In principe ontvangen we deze informatie van jou. Als je er echter voor koos om je te registreren via een social media account, ontvingen we deze gegevens via de Social Media.  We raden je dan ook aan om de privacy policy van het door jou gebruikte Social Medium te lezen en aan te duiden welke gegevens men mag doorgeven aan derden zoals ons, en voor welk soort verwerking. Als je aan jouw Social Medium niet de toestemming gaf dat de ontvanger jouw gegevens mag doorgeven aan verbonden ondernemingen, dan zullen wij jouw toestemming hiervoor opnieuw vragen.

Wij verzamelen ook informatie over wat je reeds kreeg van informatie, of je het opende, of je klikte op één van de links, en nog andere metadata, en zullen dit in de toekomst ook uitbreiden met wat technisch mogelijk is. Deze data wordt bewaard bij verwerkers (mailsoftware providers). Wij kunnen jouw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen (inclusief overheden), indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken. Als je jou inschrijft op onze nieuwsbrief, geven we jouw naam, mailadres en postcode en interesses ook door aan Verbonden ondernemingen met soortgelijke producten zodat ook zij jou nuttige informatie kunnen bezorgen. Je hebt te allen tijde het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).   

Je kan deze rechten uitoefenen door te mailen naar info@kleinstrand.be.

Wij blijven je mailen tot je aangeeft, door uitschrijving, niets meer te willen ontvangen. Het idee om vastgoed aan te kopen als 2de verblijf of belegging houdt vele mensen bezig, en kan vaak maar na 5 of 10 jaar resulteren tot een aankoop. Daarom bewaren we jouw gegevens tot 5 jaar na jouw laatste contact met onze firma.

De verantwoordelijke is Klein Strand met haar zetel te Varsenareweg 29 - 8490 Jabbeke. Je kan ons steeds bereiken op info@kleinstrand.be.

Commerciële gesprekken

Door elkaar te ontmoeten wordt heel wat persoonlijke informatie gedeeld met elkaar, de informatie die relevant is om je verder te kunnen helpen, wordt vaak genoteerd door onze commerciële mensen in een CRM systeem. Dit zijn oa jouw naam, adres, contactgegevens, voorkeuren, budget, verwachtingen, inhoud van de vervolgafspraken,.. Wij kunnen jouw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen (inclusief overheden), indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken of wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst.

Deze informatie wordt gebruikt voor automatische besluitvorming en profiling. Dit helpt ons te bepalen naar welk event we jou het best uitnodigen, welke projecten we best voorstellen, welke verkopers de beste match met jou zullen hebben, welke infothema’s jou het best boeien, of we op korte termijn moeten zoeken naar een investeringstermijn of beter enkele maanden of jaren moeten wachten, wanneer we jou het best telefonisch bereiken,… Je hebt uiteraard te allen tijde het recht om jou hiertegen te verzetten. Dit kan door dit eenvoudigweg te mailen naar info@kleinstrand.be voordat het gesprek plaatsvindt. De reeds verwerkte informatie laten wissen, of uw andere rechten uitoefenen (zie verder) kan met een eenvoudig mailtje, dat u kan sturen naar info@kleinstrand.be.

Deze informatie is steeds raadpleegbaar en wordt niet langer dan 5 jaar opgeslagen na elke actieve herbevestiging, omdat onze ervaring leert dat dit de periode is waarbinnen mensen daadwerkelijk overgaan tot hun eerste aankoop. Als je beslist om een optie te nemen, wordt ook jouw rekeningnummer bewaard voor 3 jaar.  Door deze policy te aanvaarden bij het doorgeven van jouw contactgegevens, via een opt –in , geef je toestemming  om de hierboven vermelde gegevens te verwerken. Je hebt ook steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Dit kan o.a. door ons te mailen op info@kleinstrand.be. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Je hebt te allen tijde het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).   

Je kan deze rechten uitoefenen, door te mailen naar info@kleinstrand.be.

De verantwoordelijke is Klein Strand met haar zetel te Varsenareweg 29 - 8490 Jabbeke. Je kan ons steeds bereiken op info@kleinstrand.be.

Solliciteren

Tof dat je overweegt om bij ons te solliciteren voor een functie. Wij bewaren uiteraard je cv en de bijhorende correspondentie, en noteren wat je ons vertelde tijdens eventuele gesprekken. Wij vragen je toestemming op het moment dat je via de websites jouw cv verstuurt, uiteraard kan je te allen tijde de toestemming intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, voor de intrekking daarvan.

Je hebt te allen tijde het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).   

Je kan deze rechten uitoefenen door te mailen naar info@kleinstrand.be.

Ook geven we jouw kandidatuur en de daarbij verkregen informatie, door onder Verbonden Ondernemingen, mocht blijken dat jouw profiel beter geschikt kan zijn voor hen. De verwerking van de gegevens gebeurt via onze CRM-systeem-provider. Wij kunnen jouw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen (inclusief overheden), indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken of indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.We houden jouw gegevens bij gedurende 3 jaar in een wervingsreserve. De verantwoordelijke is Twin Properties Projects met haar zetel te Sint-Denijs-Westrem , Kortrijksesteenweg 1043, ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0674.691.715. Je kan ons steeds bereiken op privacy@twinproperties.be.

Werken bij Twinproperties of één van haar verbonden ondernemingen

Tof jouw als collega te kunnen verwelkomen. Om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren, houden we persoonsgebonden informatie van jou bij.Uiteraard zijn er ook wettellijke verplichtingen en verplichtingen inzake sociaal zekerheidsrecht en arbeidsrecht waardoor wij persoonsgegevens zullen moeten verwerken. (bv invullen van een DIMONA aangifte). Dit gaat over identiteitsgegevens, maar ook alle informatie die we bekomen hebben tijdens het rekruteringsgesprek, testresultaten, inhoud van evaluatiegesprekken, rekeningnummers, burgelijke staat, je loon, historiek omtrent verlofdagen, je verjaardag, het aantal kinderen,.. en laten we deze verwerken door Itproviders en payroll providers. Wij kunnen jou niet tewerkstellen indien je deze gegevens niet aan ons wenst te bezorgen. Wij sturen deze gegevens ook door naar Verbonden Ondernemingen en andere ontvangers als verzekeraars. Wij kunnen jouw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen (inclusief overheden), indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken of indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Wij houden de gegevens 5 jaar bij, nadat je onze firma verliet. Daarna geanonimiseerd voor statistische doeleinden.

Je hebt te allen tijde het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).   

Je kan deze rechten uitoefenen door te mailen naar privacy@twinproperties.be.

De verantwoordelijke is Klein Strand met haar zetel te Varsenareweg 29 - 8490 Jabbeke. Je kan ons steeds bereiken op info@kleinstrand.be.

Verblijven op ons domein

Van harte welkom als gast op ons domein. Wij verwerken persoonsgebonden informatie om ons contract te kunnen uitvoeren en wettelijke verplichtingen na te leven. Wij kunnen jouw verblijf niet organiseren indien je jouw gegevens niet aan ons wenst te verstrekken. Denk daarbij aan jouw identiteitsgegevens, wanneer je komt, hoe lang je blijft, informatie over jouw betaalmiddel. Als je hiervoor expliciet toestemming geeft, houden we je ook graag op de hoogte van commerciële acties van het desbetreffende hotel en geven we jouw contactgegevens en voorkeuren door aan Verbonden ondernemingen die actief met toeristische exploitaties. 

Wij kunnen jouw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen (inclusief overheden), indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken of indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Je hebt te allen tijde het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).   

Je kan deze rechten uitoefenen door te mailen naar info@kleinstrand.be.

Algemeen

Hieronder vertellen we jou zo duidelijk mogelijk welke persoonsgegevens we verzamelen, wat we ermee doen en zullen doen, hoe lang we deze bewaren, hoe we deze beveiligen en wat jouw rechten zijn.

Wij verzamelen deze data doorheen verschillende processen. Als je op onze websites surft, als je informeert voor vastgoedaankopen, als we jou informatie toe sturen, als je een optie neemt op je favoriet vastgoed of het vastgoed aankoopt, als je de eventuele afwerking van het aangekochte nieuwbouwvastgoed kiest, als je een uitbatingsmandaat aan ons toevertrouwt, als je naar events komt, als je bij ons solliciteert, als je bij ons werkt, als je met ons communiceert, als je in contact bent met ons via social media, als je meedoet aan wedstrijden, als je in één van onze hotels verblijft, als je parkeert in één van onze parkings, als je app’s van ons gebruikt..

Op moment van de verkrijging van deze persoonsgebonden informatie, lichten we jou graag in en delen we graag mee wie de verantwoordelijke is.