1

Vissen

Naast de grote zwemvijver is er een kleinere visvijver waar het mogelijk is om in alle rust een vislijntje uit te gooien. Je kunt er je geluk uitproberen op brasem, karper en paling. Of is het eerder een kwestie van kunde in plaats van geluk?

 • Het hengelen in de vijver wordt toegelaten mits het aanschaffen van geldig visverlof, geldig van 1 januari tot 31 december en te bekomen bij de visgarde langs de vijver of de receptie. Volledig visverbod op 20 juli om 22:00 u t/m 21 juli om 22:00 u in de grote vijver.

 NACHTVISSEN  VERBODEN van 22 TOT 06 UUR

Iedereen verlaat de vijver om 22 uur

Vergunning 6u-22u

Dagvergunning max 2 hengels €10
Weekvergunnning max 2 hengels €30
Jaarvergunning max 2 hengels €80
Jaarvergunning voor kampeerders max 2 hengels €50

Vanaf 14 jaar

Per extra hengel = 10 €

Het visverlof is persoonlijk !!! Een genodigde visser = € 7/dag. Gasten (niet-vissers) betalen € 5/dag.

 • Langs de vijver mogen geen tenten van welke aard ook geplaatst worden. Enkel een paraplu is mogelijk.
 • Kamperen is enkel toegestaan op de camping mits aangifte aan de “Receptie”.
 • Men moet ten alle tijde rekening houden met de andere watersportgebruikers. Wederzijds respect kan veel moeilijkheden vermijden.
 • Er mag gevist worden met 2 hengels of meerdere naargelang het visverlof, met daaraan 1 haak.
 • Peuren is niet toegelaten.
 • De visser moet zich in de mogelijkheid bevinden om de hengel voortdurend te bewaken.
 • Men kan zich geen visplaats toe-eigenen of voorbehouden. Men dient recht voor zich uit te vissen.

De ruimte per visser is beperkt tot 10 meter langs de boord van de vijver.

 • Het is verboden schadelijke stoffen te gebruiken, zo bv. lokaas met het inzicht om vis te bedwelmen of te vernietigen.
 • Verplicht gebruik van een schepnet voor de gevangen vis.
 • Alle gevangen vis moet onmiddellijk, met voorzichtigheid en respect behandeld en teruggezet worden.
 • Voor de karpervissers is een onthakingsmat verplicht, alsook desinfecteermiddel om de kwetsuren te verzorgen bv. Klinik, isobetadine,…
 • Het gebruik van roeiboten en voerboten is ten strengste verboden .
 • Wedstrijden worden enkel en alleen ingericht door de plaatselijke “Visclub Klein Strand”. Het gebruik van leefnetten en/of bewaarzakken is enkel toegelaten tijdens de voorziene wedstrijden.
 • Ingeval van wedstrijden mag er niet gevist worden in de desbetreffende vijver van 6 uur ’s morgens tot 1 uur na de wedstrijd. De data van de wedstrijden in bijlage.
 • Er mag nooit gevist worden op het strand.

Er mag niet gevist worden vanaf de steigers van de waterskiërs aan de kant van de autostrade tot voorbij de steigers aan de kant van Chinees restaurant .

Er gelden speciale bepalingen voor de ruimte vanaf de steigers (Chinees restaurant) tot en met het brugje tussen de kleine en grote vijver. Hier mag enkel gevist worden tussen 08:00 en 18:00 uur. We vragen uitdrukkelijk om alle geluids- of andere hinder te voorkomen. Wagens op de parking plaatsen.

 • De visverantwoordelijken kunnen ten alle tijde de vergunning en gebruikt materiaal controleren.
 • De 1ste overtreding betekent 3 maand visverbod, de 2de heeft intrekking van de vergunning tot gevolg.
 • Iedereen moet zijn eigen afval opruimen en meenemen. Hou de visplaatsen rein.

 

Elke klacht zal “au sérieux” genomen worden. Hopelijk kunnen wij rekenen op uw begrip.

De reglementen kunnen ten allen tijde aangepast worden en de visverantwoordelijken kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.