1

Keignaert

Tussen de stad Oostende en deelgemeente Zandvoorde ligt een gevarieerd landschap met weilanden, sloten en akkers: de historische polders van De Keignaert.

Toegankelijkheid

Om de natuurpracht te ontsluiten voor het grote publiek loopt langs de bebouwde zijde van de Grote Keignaertkreek een wandelpad en werd een zeven meter hoge kijktoren opgericht, van waaruit het gehele gebied permanent kan overschouwd worden. In deze toren hangen bovendien infopanelen, die de beginnende vogelkijker een eind op weg helpen. Zo kan iedereen genieten van het gebied, zonder dat de natuur er erg in heeft.

Het gebied zelf is alleen toegankelijk onder begeleiding van een  natuurgids.

Dieren en planten

Bedreigde weidevogels zoals grutto, tureluur en veldleeuwerik keerden hier terug na het herstelbeheer en typische riet- en moerasvogels zoals kleine karekiet, rietgors en blauwborst vonden hier opnieuw een veilige broedplaats. Ook kluut, kleine plevier, oeverzwaluw en woudaapje - een uiterst zeldzame reigersoort - maakten hun comeback. 's Winters verblijven steeds meer smienten, kolganzen en kleine rietganzen in het Oostends krekengebied. Naast grote zaagbek, dodaars, krakeend en tafeleend zijn ook de blauwe kiekendief en de velduil vaste wintergasten. Poelen en sloten vormen nu een prima leefgebied voor kikkers, libellen en waterjuffers. Ook typische planten, zoals de pinksterbloem en de zoutminnende zeeaster, voelen zich weer thuis in het gebied.

https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/keignaert

 

PROMO NAZOMEREN

PROMO NAZOMEREN

Stunt 20% korting

Boek nu voor september en geniet van 20% korting op je verblijf.

Ik wil deze kans grijpen!