1

Corona

In het kader van de strijd tegen COVID-19 gelden op het hele Belgische grondgebied veiligheidsregels. Informatie vanwege de overheid vindt u op de website www.info-coronavirus.be in meerdere talen.

In België opereren kampeerbedrijven en vakantiebedrijven volgens een veiligheidsprotocol met veiligheidsmaatregelen voor een veilig verblijf. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de voornaamste gedragsregels. 

De gezondheidssituatie laat vandaag toe om meerdere maatregelen te versoepelen en bepaalde beperkingen op te heffen. Toch blijven de basisprincipes centraal staan: 

Algemeen

 • Volg alle instructies van het recreatiebedrijf.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle binnenruimtes.
 • Houd 1,5 meter afstand. 
 • Was/ontsmet uw handen veelvuldig per dag. Doe dit zeker telkens voor en na een bezoek aan gemeenschappelijke voorzieningen.
 • Blijf thuis of vertrek onmiddellijk van het terrein als u zich ziek voelt of één een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, ademhalingsproblemen, verhoging (tot 38 °C) of koorts (vanaf 38° C).
 • Het management kan de regels op het terrein op elk moment aanpassen in functie van de veiligheid en/of de veiligheidsmaatregelen opgelegd door de overheid.
 • In restaurants en cafés zal het Covid Safe Ticket gescand worden. Enkel gasten met een geldig ticket, zullen toegelaten worden. 

Verhuuraccommodatie

De vakantiewoning wordt voor uw aankomst schoongemaakt en gedesinfecteerd volgens de schoonmaakrichtlijnen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Wij vragen hierbij uw medewerking om het vakantieverblijf netjes en virusbestendig te houden en wijzen u op volgende aandachtspunten:

 • Verhuuraccommodatie kan aan niet meer dan 1 huishouden worden verhuurd.
 • De maatregel van 1,5 m sociale afstand tegenover andere gasten die geen deel uitmaken van het huishouden geldt onverkort. Vermijd lichamelijk contact met anderen dan uw gezinsleden.
 • Was uw handen regelmatig.
 • Ventileer regelmatig én grondig alle ruimtes in de woning.
 • Na elk verblijf is er extra aandacht voor schoonmaak en daarna het ontsmetten van alle handcontactpunten. Het verblijf wordt tijdens de schoonmaak minstens 20 minuten goed verlucht.
Al deze  maatregelen gelden ook voor de vaste bewoners.

Als iedereen deze richtlijnen volgt, zorgen we samen dat uw verblijf en vakantie in veilige omstandigheden kan verlopen. Dank bij voorbaat voor uw medewerking! Zo kan iedereen blijven genieten van kamperen in België en een vakantie in eigen land bij camping 't Klein Strand, onze kindvriendelijke camping nabij Brugge


Het Passagier Lokalisatie Formulier

Het formulier dient ingevuld te worden binnen de 6 maanden voor aankomst in België, ook als je gevaccineerd bent.

Wie moet dit invullen?

- Alle personen die naar België reizen behalve: wanneer je minder dan 48u in België verblijft of wanneer je naar België terugkeert na een verblijf van minder dan 48u in het buitenland.
- Per vliegtuig of per boot: dan moet je ALTIJD het formulier invullen ook als je minder dan 48u in België of in het buitenland was.
- Met de trein of de bus buiten de EU of Schengenzone: dan moet je ALTIJD het formulier invullen ook als je minder dan 48u in België of in het buitenland was.
- Als je de afgelopen 14 dagen in een hoog-risico land verbleef

Een afzonderlijk formulier dient ingevuld te worden voor iedere persoon van 12 jaar en ouder. Het formulier dient digitaal ingediend te worden via: https://travel.info-coronavirus.be/

 
kleinstrand_webresolutie_IMG_6845.jpg

Corona Kids Club

Belangrijk : wat is er nieuw dit jaar, ook omwille van de coronamaatregelen :

 

 1. Elk kind moet vooraf ingeschreven worden. Inschrijven kan online (via de website), per email (receptie@kleinstrand.be of telefonisch via de receptie (050/81.14.40)
 2. Enkel kinderen tussen 5 jaar en 12 jaar zijn toegelaten
 3. Wij kiezen er voor om ook steeds te werken met bubbels van maximaal 20 kinderen. Indien we meerdere bubbels op 1 dag hebben zullen we ons anders moeten organiseren. Dit wordt zeker nog gecommuniceerd.
 4. Je geeft de periode door wanneer jouw kind aanwezig zal zijn op de animatiemomenten.
 5. Indien jouw kind ingeschreven is en 5 dagen na elkaar niet naar de animatie komt zonder te verwittigen, zal uw kind automatisch en definitief verwijderd worden van de inschrijvingslijst.
 6. Deelnemen aan de animatie is gratis indien je verblijft op de camping. Vrienden, familieleden of andere bezoekers betalen 5 euro voor één animatieweek.
 7. Knutselen : er wordt een pakket voorzien per kind om te knutselen. Uw kind blijft pakket de ganse vakantieperiode eigenaar van het pakket en kan het telkens achterlaten op de kids-club. Alles wordt voorzien van een naam. Op het einde van de ingeschreven periode nemen de kinderen hun pakket mee naar huis. Dit pakket kost €5 per kind

Vragen over de corona maatregelen